Veselja 2017.

Anđelino punoletstvo

Kikinda

Lozovik

Manastirica

Podvrška Kladovo

Rakova Bara 27.7.2017.

Rakova Bara 29.7.2017

Šabac

Staro Selo

Zabrdje

Eko-mlek Kopaonik

Lozovik 2

Miloševac

Sapine