Pagode

6-metara Pagoda
Trg šator sa otvorima sa strane 6 x 6 m
Dubina: 2,40 m.
Stranice: bela.
6-metara Pagoda
Pagoda šator,
eventualno, sa otvorima sa strane 6x6m
Dubina: 2,40 m;
Stranice: bela.

Pagoda šator Bobovo

Pagoda šatori.